Ikäihminen ja ruoka Ravitsemus­suositukset Ravitsemus­kuntoutus Ruokavalion koostaminen Erityiskysymyksiä Tiedonlähteitä
Yli 60-vuotiaille
 
Suomalaiset ravitsemussuositukset vuodelta 2005
 
Ravitsemussuositukset ikääntyneille
 
Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin vuodelta 2010
 
Suositukset ruokatasolla
 

Random

Ravitsemussuositukset

Tietoa yli 60 vuotiaiden ravitsemussuosituksista sekä ravitsemushoidosta. Ravitsemussuositukset antaa Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Katso lisätietoja vasemmalla olevista linkeistä.